βέρκιος

βέρκιος· ἔλαφος ([dialect] Lacon.), Hsch. [full] βερκνίς· ἀκρίς, Id. (cf. βρεῦκος). [full] βερνώμεθα· κληρωσώμεθα ([dialect] Lacon.), and [full] βερρέαι· κληρῶσαι (prob.
A = μείρεαι), Id. [full] βέρρης, ου, , = δραπέτης, a fugitive; and [full] βερρεύω, = δραπετεύω, Id. [full] βερρόν, = βειρόν, Id. [full] βερωνετῶν· ἀλλὰ ἀνετῶν, Id. [full] βέσκεροι· ἄρτοι ([dialect] Lacon.), Id. [full] βεσόν· ἔθος, Id. (prob. [dialect] Lacon. = ϝεθόν). [full] βεστικός· ὁ τῶν ἐσθήτων ἔμπειρος cj. in Id. s.v. βεσόν. (Cf. vestis.)

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • Amerias — (Greek: Ἀμερίας, 3rd century BC) was an ancient Macedonian lexicographer, known for his compilation of a Glossary entitled (Γλῶσσαι Glossai terms,words ). Αnother of his works was called Ῥιζοτομικός, Rhizotomikos (ῥίζα + τέμνειν rhiza + temnein,… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.